Sopimus, sekatekniikka paperille, 100cm x 135cm, 2014