Cecilia, sekatekniikka paperille , 115cm x 95cm, 2014