Serena, sekatekniikka paperille, 120cm x 90cm, 2014